Avestra

::esejas un dzeja::

Par mani

Ieva Skrebele. Māksliniece, dzejniece, filoloģijas studente.

Lejupielādes

Manas dzejas e-grāmatu var lejupielādēt šeit.

Par manu zīmējumu autortiesībām

Daļa no šajā tīmekļa vietnē esošajiem zīmējumiem ir aizsargāti ar Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs licenci. Tos drīkst izplatīt un pārpublicēt neizmainītus un atsaucoties uz zīmējumu autori. Komerciāla manu zīmējumu izmantošana, iepriekš ar mani nesazinoties un nepaprasot manu atļauju, ir aizliegta. Daļai no zīmējumiem (pasūtījumu darbiem, par kuriem man ir samaksāts) visas tiesības ir aizsargātas, un tos pārpublicēt nav atļauts.

Par manu dzejoļu autortiesībām

Ikviens cilvēks, man iepriekš neprasot atļauju, drīkst izmantot jebkuras rindas no maniem dzejoļiem sociālajos medijos, publiskos pasākumos, presē, kalendāros, uz pastkartēm, apsveikumos, radio vai televīzijā. Tās drīkst izmantot tikai neizmainītas, proti, tās nedrīkst nekādā veidā pārveidot. Samaksu es par to nevēlos, vienīgi gribu, lai ikreiz, lietojot manu dzeju, tiktu norādīts autores vārds, proti, “Avestra”.

Manu dzeju ir aizliegts bez manas rakstiskas atļaujas pārveidot un lietot visa veida reklāmās. Ja kāds vēlas to izmantot reklāmā, tad ir ar mani iepriekš jāsazinās, un es izlemšu par katru gadījumu individuāli.

Ar mani iepriekš nevienojoties, nedrīkst izdot kādu no šeit esošajiem dzejoļiem grāmatās, bet ir atļauts tos izplatīt kā e-grāmatas, ja tās lietotājiem tiek dotas bez maksas, un izdevējs nemēģina šādā veidā gūt tiešu komerciālu labumu. Manus darbus drīkst kopēt un bez maksas izplatīt gan drukātā formātā, gan arī failu apmaiņas tīmekļa vietnēs.

AKKA/LAA mani nepārstāv, es neatbalstu daļu no šīs organizācijas darbības veidiem, un es nekad neslēgšu ar to līgumu par savu mantisko tiesību administrēšanu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s